راز خون اباعبدالله الحسین علیه السلام

حسین هر روزدر گودی قتلگاه فریاد میزند هل من ناصی ینصرنی و من در آرزوی یا لیتنا کنا معک دارم حسرت میخورم حسین فریاد میزند هل من ناصر ینصرنی و من هنوز مشغول به خودم هستم ، هنوز در حال گناه کردن ، هنوز سرگرم رفاقت ها و عشق های دنیایی و مسخره ی خودم اطلاعت بیشتر دربارهراز خون اباعبدالله الحسین علیه السلام[…]

موج افسردگی و خودکشی بین نوجوانان

حسین را تنها گذاشتند و به این تنهایی گریستند “تف بر این اشک ها” مدتی نگذشته شاید دو ماه قبل بود، طرف اومده بود پیشم میگفت از زندگی سیر شده ام خودکشی میخواهم بکنم ،اهل دود وسیگار شده ام وتمام امید به زندگی را توی خودم از دست داده ام نگاهی به صورتش کردم و اطلاعت بیشتر دربارهموج افسردگی و خودکشی بین نوجوانان[…]