راهپیمایی اربعین مصداق اشداء علی الکفار رحماء بینهم

راهپیمایی اربعین حالا به یک مناسک عظیم بي‌نظیر در همه ابعاد زمانی و مکانی خود تبدیل شده است. این حرکت در تاریخ بي‌سابقه است، همانطور که نمونه مشابهی هم در حال حاضر در جهان ندارد. انسجام و نظام همزیستی فداکارانه و ایثارگرانه در طول مسیر راهپیمایی عظیم اربعین که مصداق اتمّ «رحماء بینهم» است، جهانیان اطلاعت بیشتر دربارهراهپیمایی اربعین مصداق اشداء علی الکفار رحماء بینهم[…]

قدردانیِ آیت‌الله سیستانی از خدمات ایران

به گزارش خبرگزاری رحماءبه نقل از پایگاه اینترنتی النشره، آیت الله سیدعلی سیستانی مرجع دینی شیعیان در نجف بر ضرورت خنثی کردن توطئه های دشمنان اسلام در عراق و سوریه تاکید کردند. آیت الله سیستانی به نقشه های دشمنان اسلام برای مقابله با پیروان اهل بیت و توطئه های آنان در خاورمیانه اشاره کردند و اطلاعت بیشتر دربارهقدردانیِ آیت‌الله سیستانی از خدمات ایران[…]