صحبتِ مهم استاد پناهیان درمورد شب قدر

بسم الله الرحمن الرحیم بیایید شب بیست و سوم را به دعا برای فرج اختصاص دهیم. یک دانه حاجت شخصی نداشته باشیم. اگر برای فرج دعا کنیم حاجات شخصی ما را نیز برآورده خواهند کرد. شب بیست و سوم برای غریب مدینه، امام زمان(ع) دعا کنیم. چنگ بزنیم به زمین و آسمان: خدا بس است اطلاعت بیشتر دربارهصحبتِ مهم استاد پناهیان درمورد شب قدر[…]