راز خون اباعبدالله الحسین علیه السلام

حسین هر روزدر گودی قتلگاه فریاد میزند هل من ناصی ینصرنی و من در آرزوی یا لیتنا کنا معک دارم حسرت میخورم حسین فریاد میزند هل من ناصر ینصرنی و من هنوز مشغول به خودم هستم ، هنوز در حال گناه کردن ، هنوز سرگرم رفاقت ها و عشق های دنیایی و مسخره ی خودم اطلاعت بیشتر دربارهراز خون اباعبدالله الحسین علیه السلام[…]