حکایت سیداحمدرشتی درفضیلت زیارت عاشورا

در سال ۱۲۸۰ به منظوره حج از رشت آمدم به تبريز و در خانه حاجى صفر على تاجر تبريزى اقامت كردم چون قافله نبود متحيّر ماندم .تا آن كه حاجى جبّار  سده اى اصفهانى بار برداشت به جهت طرابوزن تنها از او مالى كرايه كردم و رفتم چون به منزل اوّل رسيديم سه نفر ديگر اطلاعت بیشتر دربارهحکایت سیداحمدرشتی درفضیلت زیارت عاشورا[…]

دشمن شناسی در زیارت امین الله

خشکه مذهبی بازی نمیخوام دربیارم منم یه جوانم مثل بقیه ی دیگه پس بشنو… توی احادیث اومده ازمعصوم ع :برای شیعیان ما همین ملاک بس که دشمن خودشون را بشناسند وخودشون را شبیه به او نکنند ما فقط از مشهد رفتن یادگرفتیم بریم به زور آسیب زدن به چند نفر ضریح را ببوسیم و یه اطلاعت بیشتر دربارهدشمن شناسی در زیارت امین الله[…]