طرح عهد عاشورا چیست

سالها قبل بود که جمعی از رفقا تصمیم گرفتیم شروع کنیم به خواندن دعای عهد ویکی از دوستان هم به عنوان یادآوری نکته های دعا راهرروز بعدازنماز برای همه ارسال کند تا اینکه چشم به هم زدیم ودیدیم یک چهله گذشته بعد از اون تصمیم گرفتیم به این برنامه زیارت عاشورای قبل از خواب را اطلاعت بیشتر دربارهطرح عهد عاشورا چیست[…]