طرح عهد عاشورا چیست

ahdashora

سالها قبل بود که جمعی از رفقا تصمیم گرفتیم شروع کنیم به خواندن دعای عهد ویکی از دوستان هم به عنوان یادآوری نکته های دعا راهرروز بعدازنماز برای همه ارسال کند تا اینکه چشم به هم زدیم ودیدیم یک چهله گذشته

بعد از اون تصمیم گرفتیم به این برنامه زیارت عاشورای قبل از خواب را هم اضافه کنیم
تا اینکه چهله ها یکی پس از دیگری طی میشد و هربار دوستان جدیدی به ما اضافه میشدند

ما هم درمیان هر دوره ی طرح عهدعاشورا وگذشت یک چهله برنامه ی تفریحی برگذار کردیم برای آشنایی بیشتر دوستان بایکدیگر و بعدها این جلسات دوره ای ابصار نام گرفت

طرح عهد عاشورا با توجه به قسمت اول آیه ی ۲۹ سوره ی فتح زیارت عاشورا را داخل طرح ما کرد یعنی اشداء علی الکفار و میدانید که زیارت عاشورا پر است از برائت جویی از دشمنان وکفار و باتوجه به قسمت دوم آیه رحماء بینهم دعای عهد به طرح ما اضافه شد باتوجه به اینکه دعای عهد مفهوم یکدلی و پیمان بستن میدهد برای رسیدن به یک آرمان بزرگ برای نجات جهانیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.