با رحماء آشنا شوید

طرح عهد عاشورا با توجه به قسمت اول آیه ی 29 سوره ی فتح زیارت عاشورا را داخل طرح ما کرد یعنی اشداء علی الکفار و میدانید که زیارت عاشورا پر است از برائت جویی از دشمنان وکفار و باتوجه به قسمت دوم آیه رحماء بینهم دعای عهد به طرح ما اضافه شد باتوجه به اینکه دعای عهد مفهوم یکدلی و پیمان بستن میدهد برای رسیدن به یک آرمان بزرگ برای نجات جهانیان

رحماء جمع دوستانه ای است که با طرح عهدعاشورا شروع به کار کرد کرد و با توجه به استقبال زیاد افراد مختلف از این طرح تصمیم گرفتیم حرکت خود را گسترش بدهیم و مجموعه ای فرهنگی تاسیس کنیم برای شروع به کار تیمی از افرادی که سالها همراه ما بودند در طرح عهدعاشورا درست کردیم و برای جذب نیروی خود از افرادی استفاده کردیم که در دوره های جدید طرح عهدعاشورا شرکت نمایند ابتدا استخاره ای کردیم برای شروع به کار و ممدی گرفتیم از حضرت حق تا مارا با این اسخاره راهنمایی وتایید کند بسیار خوب آمد و آن آیه شد سرلوحه ی ما وادعوا الله مخلصین له الدین درپی اسم گذاری مجموعه نام رحماء انتخاب شد زیرا که هدف مجموعه ی رحماء از آیه ی 29 سوره ی فتح گرفته شده است وبرنامه های ما هم همگی طبق این آیه پیش میرود و درهمین راستا تدوین میشود

رحماء

به زودی ...

رحماء نوشته

نوشته هایی از جنس رحماء

در ارتباط باشید